Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (sterowanie lokalne) biały KARLIK DECO -

Opis produktu